Auktionsbetingelser

Jeg bekræfter at jeg byder med et lovligt CVR nummer og dermed handler ud fra betingelserne for handel mellem CVR numre.

Varerne sælges: SOM BESET - uden nogen form for reklamationsret. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelse af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Paller + pallerammer medfølger ikke. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for DMB for trykfejl i katalog og systemfejl.

Varerne betales med bankoverførsel eller via betalingslink i tilsendte mail. (betalingslink via mail anvendes ikke ved alle auktioner) Ejendomsretten overgår først til køber, når indbetaling er registreret på vor konto.

Der er udlevering på den beskrevne dag, hvorefter de vil blive fjernet for Deres regning. Ved afhentning skal kvittering for at varen er betalt fremvises.

Sælger (indsætter) garanterer varerne fri og ubehæftet.

TIL BUDSUMMEN LÆGGES AUKTIONSSALÆR: 20% AF BUDSUMMEN. BUDSUM OG SALÆR TILLÆGGES DEN TIL ENHVER TID GÆLDENDE MOMS.

Køber har det fulde ansvar for, at det købte opfylder alle lovmæssige krav og må ikke anvende varen før disse krav er opfyldte - udover til ophug.

Køber har det fulde ansvar for at retablere eventuelle bygningsskader, tætte huller i tag og ydermur, forskriftsmæssig afblænding af elinstallationer, gas, vand, varme og afløb i forbindelse med demontering og fjernelse af det købte.

Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko.

Ved evt. skade på varer ved af- og pålæsning, er dmb a/s ikke erstatningspligtig.

Salget sker i øvrigt uden ansvar for (auktionsleder) og auktionsholder. Al færdsel på auktionsområdet er på eget ansvar.

Ved salg til et andet EU-land/øvrige udland skal dmb a/s opkræve moms. Momsen kan refunderes ved dokumentation for, at varen er ført ud af landet.

DMB forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr nummer mv. Hvis DMB vurderer, at der er useriøse brugere registreret i vores system, forbeholder DMB sig retten til at udelukke disse.DMB kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en købers byderkonto og lukke for videre handel med DMB.

Ved tilmeldingen af vores auktioner, tilmelder du dig ligeledes vores nyhedsbrev, som du til enhver tid kan framelde dig.

Auktionen forlænges på det enkelte katalognr. med 3 min. når der der bydes indenfor de sidste 3 min. på et katalognr.